Adres:

ul. Kosteckiego 2
58-305 Wałbrzych

tel: 74-8486560

NZOZ Zdrowy Sobięcin

NZOZ Zdrowy Sobięcin wykonuje usługi w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz leczenia stomatologicznego.

W ramach jednostki działają: poradnia dermatologiczna, neurologiczna, chirurgii ogólnej oraz ortopedyczna, jak również poradnia ginekologiczno-położnicza oraz poradnia laryngologiczna.

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU