Obszar Innowacji

 

Studia ...tylko WSZIP

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oferuje studia podyplomowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla słuchaczy, którzy poszukują osobistego rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

 

Studia w naukach o zdrowiu:

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości

(PI 3.1)

Kierunki wsparcia:

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:

Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

(PI 3.2)

Kierunki wsparcia:

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:

Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP

(PI 3.3)

Kierunki wsparcia:

Pomoc o charakterze bezzwrotnym możliwa będzie wyłącznie przy tworzeniu wraz z inwestycją trwałych miejsc pracy, w szczególności na terenach wymagających specyficznego wsparcia np. o niskim poziomie aktywności społeczno - gospodarczej.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:

Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

(PI  9.1)

Kierunki wsparcia:

Podstawą realizacji priorytetu będą projekty kluczowe.

Potencjalni beneficjanta i grupy docelowe:

 

 

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU