Adres:

ul.Fredry 10,
61-701 Poznań

www: www.ump.edu.pl

e- mail: info@ump.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny.

Na jej obecną pozycję miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia – poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej, na znaczącej liczbie kierunków i specjalności oraz na licznej kadrze- ponad 1200 nauczycieli akademickich, w tym około 300 z tytułem profesora.

W 1993 roku władze rektorskie ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu podjęły decyzję o uruchomieniu Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim. W ramach umiędzynarodowienia studiów na Uniwersytecie prowadzone są programy całkowicie w językach obcych: 4-year MD Program, 6-year MD Program, DDS Program oraz 5-year Msc. in Pharmacy Program in English.

Uczelnia kształci na czterech wydziałach: Lekarskim I, Lekarskim II, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. W ramach tych wydziałów realizowanych jest 16 kierunków.

Uczelnia prowadzi również kształcenie na studiach podyplomowych i doktorskich.
Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż czterokrotnie wyróżnionego zaszczytnym tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce, jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych.

 

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU