Adres:

ul. Boya-Żeleńskiego 1
58-309 Wałbrzych

GABINET LECZENIA ZEZA I NIEDOWIDZENIA METODĄ ĆWICZEŃ U DZIECI I DOROSŁYCH Beata Statuch

Gabinet zajmuje się leczeniem schorzeń zaliczanych do szeroko rozumianej okulistyki ogólnej, takich jak:

 • Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

 • Zaburzenia spojówek

 • Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

 • Choroby soczewki

 • Choroby naczyniówki i siatkówki

 • Jaskra

 • Zaburzenia ciała szklistego i gałki oczenej

 • Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

 • Upośledzenie widzenia i ślepota

 • Inne zaburzenia gałki ocznej i jej przydatków

 • Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi

Jak również zaburzenia związane z chorobą zezową, niedowidzeniem, porażeniami mięśni gałkowych:

 • Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

 • Zaburzenia obuocznego widzenia

 • Zaburzenia konwergencji

 • Zezy zbieżne, rozbieżne, skośne, pionowe, ukryte, porażenne

 • Porażenia mięśni ocznych w udarach, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym

 • Porażenia mięśni twarzy

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU