Adres:

ul. B. Chrobrego 43/5
58-300 Wałbrzych

tel: 606 603 350

MEDYKPAW Paweł Sawaryn

Firma Medykpaw świadczy usługi ratownictwa medycznego, prowadzone w ramach kontraktu dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, jak również szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego.

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU