Adres:

ul. Daszyńskiego 7/6
58-304 Wałbrzych

USŁUGI PARAMEDYCZNE W MIEJSCU WEZWANIA Sławomir Krzemieniewski

Działalność paramedyczna to przede wszystkim usługi ratownictwa medycznego, prowadzone z ramach kontraktu dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu oraz szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego.

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU