O нас

ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД КЛАСТЕР

«ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – СУДЕТЫ»

Инновационный кластер «Для здоровья - Судеты» это платформа для сотрудничества различных хозяйствующих субъектов, организаций и высших учебных заведений, созданная для обмена и использования общей базы знаний и формирования навыков. Сотрудничество это сосредоточено в области услуг для здоровья и курортного лечения, туристки, а также образования.

Инновационный кластер  «Для здоровья – Судеты» способствует возможности эффективного объединения и использования потенциала лиц, предприятий, высших учебных заведений, научно-исследовательских единиц, организаций бизнес-среды, а также региональных властей.

Область функционирования кластера охватывает: профилактику охраны здоровья, продвижение здорового образа жизни и охрану окружающей среды, а также продвижение и создание позитивного имиджа региона.

 

Wałbrzych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
https://www.ump.edu.pl/
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
http://www.wsm.opole.pl
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
http://www.ipan.lublin.pl/
Uzdrowiskowe Centrum Rehabilitacji w Jedlinie-Zdroju
http:// rehabilitacja-jedlina-zdroj.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
WSZIP
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
www.wwszip.pl
Dr Baumann Polska
www.dr-baumann.pl
GABINET LECZENIA ZEZA I NIEDOWIDZENIA METODĄ ĆWICZEŃ U DZIECI I DOROSŁYCH Beata Statuch
USŁUGI PARAMEDYCZNE W MIEJSCU WEZWANIA Sławomir Krzemieniewski
USŁUGI PARAMEDYCZNE W MIEJSCU WEZWANIA Marcin Musialski
SYL-MED Sylwester Złoch
MEDYKPAW Paweł Sawaryn
NZOZ ZESPÓŁ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ MEDSZKOL Jan Ozon
NZOZ Zdrowy Sobięcin
http://www.zdrowysobiecin.pl
Wrocław
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
http://www.umed.wroc.pl/
POLSKA GRUPA UZDROWISK
www.uzdrowiska-pgu.pl
Ekomentor Patrycja Kondracka
www.facefitness.pl
Jelenia Góra
Uzdrowisko Cieplice – Grupa PGU
www.uzdrowiska-pgu.pl
Polanica-Zdrój
Uzdrowiska Kłodzkie – Grupa PGU
www.uzdrowiska-pgu.pl
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Ewa Hacuś
Świeradów-Zdrój
Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa – Grupa PGU
www.uzdrowiska-pgu.pl
Lubin
Interferie
www.interferie.pl
Lądek-Zdrój
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
www.uzdrowisko-ladek.pl
Sokołowsko
Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
Szczawno-Zdrój
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S. A.
www.szczawno-jedlina.pl
Jedlina-Zdrój
© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
проекты и реализация: www.reklama-walbrzych.pl
Проект финансируется Нижнесилезское Управлением маршала в рамках общественной задачи: укрепить потенциал инновационного кластера Фонда "для здоровья-Судеты".
Фотографии: Дэвид Твардовского и ПОЛЬСКАЯ ГРУППА КУРОРТОВ