Aktualności

2014-06-13

SAMORZĄD TERYTORIALNY A POLITYKA LOKALNA - konferencja naukowa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej po raz drugi konferencji naukowej pt.: SAMORZĄD TERYTORIALNY A POLITYKA LOKALNA, która odbędzie się 25 czerwca 2014 roku w Wałbrzychu.

Celem konferencji jest wymiana myśli i poglądów teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem jednostkami samorządu  terytorialnego. Zmiana warunków otoczenia, zmieniające się relacje prawne, konieczność dostarczania społeczeństwu dóbr wysokiej jakości wymagają od jednostek samorządu terytorialnego ciągłego dostosowywania swojego systemu  zarządzania, a także polityki finansowej. Powinno to przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz racjonalnego dysponowania publicznymi zasobami.

Problematyka konferencji koncentruje się na trzech blokach tematycznych:

 • zagadnienia społeczno-gospodarcze,
 • problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego w praktyce,
 • zagadnienia prawno-ustrojowe.

Propozycja orientacji tematycznej (kluczowe tematy) Konferencji:

 • polityka lokalna i regionalna sektora publicznego,
 • analiza uwarunkowań, w jakich funkcjonuje administracja publiczna w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich,
 • nowoczesne narzędzia i instrumenty zarządzania JST,
 • finanse publiczne,
 • zarządzanie projektami,
 • gospodarowanie majątkiem jednostek samorządowych,
 • posługiwania się władzą w zarządzaniu publicznym,
 • konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego.

 

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk

prof. dr hab. Małgorzata Markowska

prof. dr hab. Franciszek Mroczko

prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

doc. ing. Olga Hasprowa

dr Anna Cichocka

dr Beata Owczarczyk

dr Piotr Sosiński

Kierownictwo naukowe i organizacyjne sprawuje dr Piotr Laskowski

Nadesłane przez Uczestników referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną wydane w postaci monografii: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości {liczba punktów za publikację naukową – 4}, która zostanie wręczona podczas Konferencji.

Koszt udziału w konferencji to 400 zł, {dla pracowników WWSZiP-200 zł} w tym materiały konferencyjne wydane w formie publikacji oraz lunch. Zapewniamy możliwość rezerwacji noclegu w hotelu z 24/25 czerwca na koszt uczestnika konferencji.

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU